Gliek un doch heel anners

Sonntag, 30. Juni 16.00 Uhr        
Leer (D) | Große Reformierte Kirche (Eintritt 10,-€)

Gliek un doch heel anners - Arp Schnitger un de oostfreesk Örgelbauwers

Historisch Theoter un Orgel-Konzert
Arbeitsgemeinschaft Ostfriesischer Volkstheater
Rollenbuch: Erhard Brüchert Regie: René Schak (Oldenburg)

Orgel: Winfried Dahlke

Zurück